Karta zgłoszenia udziału w Łódzkim Forum Muzycznym JAZGOT 2018